Corona pandemi

BernardBernard 2020-07-17 Uncategorized

Fantastiska gäster! Med tanke på rådande oro i samhället angående Corona-viruset har vi vidtagit några åtgärder.   Vi håller alltid en mycket hög nivå på hygien med noggrann handtvätt och dessemellan hand-sprit. Utöver det kommer vi nu att sprita alla kontaktytor (ex. handtag, kort-terminaler